Ενότητα 08. Μετασχηματισμός Ζ

Ορισμός μετασχηματισμού Ζ , Περιοχή σύγκλισης (ROC), Χρήσιμα ζεύγη μετασχηματισμού T, Ιδιότητες μετασχηματισμού Z