Ενότητα 09. Μετασχηματισμός Ζ

Κλασματικές μορφές μετασχηματισμού Ζ, Πόλοι και μηδενικά, Επίδραση πόλων στη χρονική συμπεριφορά αιτιατών σημάτων, Συνάρτηση μεταφοράς ΓΑΚΜ συστημάτων