Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε ως χρήστης με δικαιώματα εκπαιδευόμενου, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.
Για να εγγραφείτε ως χρήστης με δικαιώματα εκπαιδευτή, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.