Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Τέστ Αυταξιολόγησης

Αυτό το επαναληπτικό τέστ θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τον βαθμό κατά τον οποίο έχετε κατανοήσει τις έννοιες του μαθήματος.

Έναρξη: 12-02-2017 01:26