Ενότητα 03 - Ο Θόρυβος στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Εισαγωγή, Τύποι Θορύβου (Θερμικός θόρυβος, Θόρυβος βολής, Θόρυβος περιβάλλοντος, Κρουστικός θόρυβος) Κατηγορίες Θορύβου (Προσθετικός θόρυβος, Πολλαπλασιαστικός θόρυβος) Θερμικός Θόρυβος, Λευκός θόρυβος, Ζωνοπερατός θόρυβος