Ενότητα 05 – Διαμόρφωση Πλάτους (1/2)

Ορισμοί, Είδη Διαμόρφωσης, Διαμόρφωση Διπλής Πλευρικής Ζώνης (DSB), Κανονική (συνήθης) διαμόρφωση πλάτους (AM)