Ενότητα 09 – Μετατροπή Σήματος από Αναλογική Μορφή σε Ψηφιακή

Είδη Δειγματοληψίας, Κβαντισμός, Κωδικοποίηση, Είδη Παλμικών Διαμορφώσεων (PCM, DM), Μετατροπή Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό