Ενότητα 10 – Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM), Διαμόρφωση Δέλτα και Πολύπλεξη Διαίρεσης Χρόνου (TDM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM), Διαμόρφωση Δέλτα (DM), Πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (TDM)