Ενότητα 12 – Βασικές Αρχές και Έννοιες Ψηφιακών Επικοινωνιών

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση συστημάτων, Αναπαράσταση ψηφιακών σημάτων, Φάσμα παλμού δεδομένων, Φάσμα μίας σειράς δεδομένων Βασικής Ζώνης, Διαδικασία διαμόρφωσης (μίξη), Διανυσματικός διαμορφωτής, Βασικές αρχές εκπομπής δεδομένων