Ενότητα 11 – Επισκόπηση Ψηφιακού Συστήματος Επικοινωνίας

Πηγή πληροφορίας, Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής πηγής, Κανάλι επικοινωνίας, Διαμορφωτής και αποδιαμορφωτής, Κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής καναλιού, Δίκτυα επικοινωνιών, Πρότυπα μετάδοσης, Μοντέλο OSI