Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
304 - Σήματα και Συστήματα (Θεωρία) (CIED107)ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣA+ 
Θεωρία Πληροφορίας (CIED109)ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣA- 
ΤΔ504 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (Θεωρία) (CIED106)ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣA+ 
ΤΔ601 - Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων (Θεωρία) (CIED105)ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣA+ 
ΤΔ602 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ (Θεωρία) (CIED108)ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣA+